شماره حساب موسسه نصرت

شماره حساب موسسه بین‌المللی نصرت نزد بانک ملی ایران:

شماره حساب: 0114779081004 نزد بانک ملی شعبه شرکت‌های دانش بنیان
شماره کارت: 6037997599341907
شماره شبا:  IR12 0170 0000 0011 4779 0810 04 
به نام موسسه بین‌المللی تندخوانی و زبان نصرت

واریز وجه از طریق درگاه زرین پال | سپهر